ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳು


ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

img

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ವೀಕ್ಷಣೆ

img

ಖಾತಾ ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

img

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

img

ಐ- ಆರ್ ಟಿ ಸಿ

img

ಐ- ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ವಾಲೆಟ್

ವರದಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

img

ಭೂಮಿ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

img

ಗ್ರಾಮಾವಾರು ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಬಾಕಿ ವಿವರಗಳು

img

ಭೂಮಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್

img

ಭೂಮಿ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ

img

ಭೂಮಿ ಡಿಐ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್

ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

img

ಭೂಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

img

ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

img

ಭೂಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸರ್ವೇ[ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್] ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

img

ಸರ್ವೇ ದಾಖಲೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ

img

ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ

img

ಕಂದಾಯ ನಕ್ಷೆಗಳು

ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳು

img

ನಾಗರೀಕರ ನೋಂದಣಿ

img

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎಕ್ಷ್ ಎಂ ಎಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

img

ಭೂಮಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಸೇವೆಗಳು

img

ಇ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸೇವೆಗಳು

img

ಭೂಮಿ

img

ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

img

ಮೋಜಿನಿ

img

ಪರಿಹಾರ

img

ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್

img

ದಿಶಾಂಕ್

img

ಐ-ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ

img

ನಾಗರಿಕ ಪೋರ್ಟಲ್

img

ಇಸ್ಫೋಕ್ ನಿಂದ ಯುನಿಕೋಡ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು

ಭೂಮಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್


ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ (ಬಿಎಂಸಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


img
ಭೂಮಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
: bhoomi@karnataka.gov.in
: 080-22113255, 8277864065,8277864067, 8277864068