Report Details :
ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ವಿನಂತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆದೇಶದ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ವಿನಂತಿಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.